Bulgarian English

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив заявява пълната си подкрепа за
проект "Студентски практики" и екипа му за управление.

От стартирането на проекта 390 наши студенти, което е приблизително половина от средно списъчния брой на студентите в Академията, успешно са провели студентска практика в реална работна среда при 43 работодатели, голяма част от които са партнирали по програмата два и повече пъти.

Към днешна дата сме изпълнили 100 процента от определените ни бройки по програмата и при отпускане на допълнителни бройки по проекта на Академията над 70 наши студенти имат готовност да започнат практика при над 10 работодатели.

Във връзка с разразилия се медиен скандал относно присвояване на средства от европейски фондове по проект "Студентски практики" изразяваме позиция, че не трябва заради един доказан случай на злоупотреба да се поставят под съмнение безспорните ползи от проекта за студентите и коректността на всички участници в проекта.

От Студентски съвет при АМТИИ - Пловдив
От екипа, ръководещ проекта в АМТИИ – Пловдив
От Ръководството на АМТИИ - Пловдив