Решения на академични структури в АМТИИ - Пловдив

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА"

 

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ"

Решения на Факултетен съвет. Протоколи от №1 до №32 (12.02.2016-14.12.2018).

Доклад за извършения одит при факултет „Музикален фолклор и хореография”.

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА"

Решения на Факултетен съвет (23.10.2018-12.12.2018).