Документи за записване за първи курс

 

  • Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от АМТИИ);
  • Медицинско удостоверение, заверено от личния лекар;Диплома за средно образование (оригинал);
  • Документ за самоличност, който след проверка се връща;
  • Четири снимки формат 3,5/4,5 см.;
  • Квитанция за платена семестриална такса (задължително по банков път).
    Пояснение: Да се изписват трите имена, курс, специалност, държавна такса или платено обучение.

Работно време на Учебен отдел за записване:

09:30 – 11:30 ч. 13.30 – 16.00 ч.

Семестриални такси

Разплащателна сметка на АМТИИ


За въпроси и допълнителни сведения на тел.: 032 601 444