Кандидатстудентска кампания 2020/2021

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Факултет "Музикална педагогика"
Факултет "Музикален фолклор и хореография"   
Факултет "Изобразителни изкуства"


ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА" - специалности в ОКС "Бакалавър"

“ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА”

“ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО - класически инструменти или класическо пеене”

“ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО - поп и джаз”

Кандидатите подават Заявление за кандидатстване по образец. Попълненото Заявление трябва да е собственоръчно подписано от кандидата. Изпраща се сканирано и по електронен път на е-mail адрес
pom@artacademyplovdiv.com
classic@artacademyplovdiv.com
pop.jazz@artacademyplovdiv.com
в зависимост от специалността, за която се кандидатства до 20 май 2020 г., 12:00 ч.

Предварителният изпит включва следните компоненти:

 1. Изпълнение на музикален инструмент или пеене по обявената в Справочника за 2020 г. изпитна програма.
  * При липса на възможност за изпълнение с акомпанимент на пиано, творбите могат да бъдат представени само със соловата партия.
 2. Изпълнение на пиано (задължителен инструмент) за всички кандидати с различен от пианото инструмент, както и за певците, на една пиеса по избор (само за кандидатстващите в специалност “Педагогика на обучението по музика”).
  * При липса на акустично пиано е допустимо изпълнение на дигитален инструмент.
 3. Солфеж - солфежиране от пръв поглед на мелодия до два знака, съобразно примерите в Справочник 2020 г. Изпяване и разпознаване на интервали, тризвучия и разновидности на мажора и минора.

Индивидуалният бал от класирането в предварителните изпити е валиден при окончателната подредба след редовната кандидатстудентска кампания. Окончателният бал е базиран на „по-високата оценка“ при представянето на кандидата в предварителните и регулярните изпити. Той се оформя съгласно условията в Кандидатстудентския справочник.

***Забележка:
До 20 май 2020 г., 12:00 ч. кандидатите изпращат видеозаписи на изпълнените от тях творби наизуст в някой от популярните видео формати (avi, mp4, mpg, mpeg ) на e-mail адрес:
pom@artacademyplovdiv.com
classic@artacademyplovdiv.com
pop.jazz@artacademyplovdiv.com
в зависимост от специалността, за която се кандидатства.

Записът трябва да започне с кратко представяне на кандидата:

 1. Трите имена и удостоверяване на самоличността си с показване на лична карта;
 2. Специалност за която кандидатства;
 3. Обявяване на творбите, които ще изпълни.

Записите не трябва да са обработвани и могат да са осъществени в домашни условия.

Изпитът по солфеж ще се проведе online индивидуално, като предварително всеки кандидат ще бъде уведомен за конкретния ден и час.

Оценяването на всички компоненти ще се извършва от изпитна комисия. Предварителните и редовните изпити са равностойни, като при балообразуването се взема по-високата оценка.

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност. Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка. 

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ" - специалности в ОКС "Бакалавър"

“ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО - народен инструмент или народно пеене”

“ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА - с народен инструмент или народно пеене”

Кандидатите подават Заявление за кандидатстване по образец. Попълненото Заявление трябва да е собственоръчно подписано от кандидата. Изпраща се сканирано и по електронен път на е-mail адрес
folklore@artacademyplovdiv.com или
folklore.pedagogika@artacademyplovdiv.com
в зависимост от специалността, за която се кандидатства до 20 май 2020 г., 12:00 ч.

Предварителният изпит включва следните компоненти:

 1. Изпълнение на музикален инструмент или пеене по обявената в Справочника за 2020г. изпитна програма.
  * При липса на възможност за изпълнение с акомпанимент на пиано, творбите могат да бъдат представени само със соловата партия.
 2. Солфеж - солфежиране от пръв поглед на мелодия до два знака, съобразно примерите в Справочник 2020г. Изпяване и разпознаване на интервали, тризвучия и разновидности на мажора и минора.
 3. Изпълнение на пиано (задължителен инструмент) една пиеса по избор (само за кандидатстващите в специалност “Педагогика на обучението по музика”).
  * При липса на акустично пиано е допустимо изпълнение на дигитален инструмент.

Индивидуалният бал от класирането в предварителните изпити е валиден при окончателната подредба след редовната кандидатстудентска кампания. Окончателният бал е базиран на „по-високата оценка“ при представянето на кандидата в предварителните и регулярните изпити. Той се оформя съгласно условията в Кандидатстудентския справочник.

***Забележка:
До 20 май 2020 г., 12:00 ч. кандидатите изпращат видеозаписи на изпълнените от тях творби наизуст в някой от популярните видео формати (avi, mp4, mpg, mpeg ) на e-mail адрес:
folklore@artacademyplovdiv.com или
folklore.pedagogika@artacademyplovdiv.com
в зависимост от специалността, за която се кандидатства.

Записът трябва да започне с кратко представяне на кандидата:

 1. Трите имена и удостоверяване на самоличността си с показване на лична карта;
 2. Специалност за която кандидатства;
 3. Обявяване на творбите, които ще изпълни.

Записите не трябва да са обработвани и могат да са осъществени в домашни условия.

Изпитът по солфеж ще се проведе online индивидуално, като предварително всеки кандидат ще бъде уведомен за конкретния ден и час.

Оценяването на всички компоненти ще се извършва от изпитна комисия. Предварителните и редовните изпити са равностойни, като при балообразуването се взема по-високата оценка.

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност. Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка.

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА" - специалности в ОКС "Бакалавър"

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Предварителната изпитна процедура в АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив, касаеща кандидат-студентските изпити при Факултет “Изобразителни изкуства” в условията на пандемия „COVID-19“ ще се проведе online по всички специалностикакто следва:

Кандидатите подават Заявление за кандидатстване по образец. Попълненото Заявление трябва да е собственоръчно подписано от кандидата.
Изпраща се сканирано и по електронен път на следните е-mail адреси:

 • poii.model@artacademyplovdiv.com - за специалностите "Стенна живопис" и "Дизайн на облеклото";
 • poii.tema@artacademyplovdiv.com - за специалностите "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Сценография", "Графичен дизайн и фотография" и "Фотография".

Кандидат-студенти от специализирани и професионални художествени училища имат право да се явят само на II-ри етап. Същите трябва да посочат в заявлението дали ще се явяват на I-ви и II-ри етап, или само на II-ри етап от предварителните online кандидатстудентски изпити. В случай, че успехът от държавните изпити по съответната специалност е по-малко от (5.00), кандидат-студентът не участва в класирането и има възможност да се яви отново на редовните кандидатстудентски изпити.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 20 май 2020 г., 12:00 ч.

Условия и ред за провеждане на предварителни Кандидат-студентски изпити

ВАЖНО: Запазват се етапите, съдържанието и времетраенето на изпитите, обявени в Справочника за кандидат-студенти за учебната 2020-2021г., публикуван на официалния сайт на Академията. 

Първи етап

 • За специалностите "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Сценография", "Графичен дизайн и фотография" и "Фотография", при които първия етап от изпита се провежда по зададена тема:

Темата ще бъде изтеглена online точно в 8.00 ч. в деня на изпита. Кандидатите ще имат възможност да изработят своите изпитни творби при осигурени от самите тях условия и материали. Изпитът ще приключи точно в 16.00 ч.
Изпитният процес трябва да бъде документиран от кандидатите с видео материал, в който е ясно видим кандидата, работния процес и създаваната творба. Документирането ще бъде осъществено като Таймлапс видео, записано със смартфон или таблет от безплатното приложение "Lapse it", подробни настройки ще бъдат изпратени на кандидатите на посочения от тях имейл за контакт.

След приключване на работата, от кандидатите се изисква да заснемат изпитната си творба (формат jpg) с възможно най-добро качество и до 16.30 ч. на същия ден да я изпратят на poii.tema@artacademyplovdiv.com, заедно с видеозаписът, документиращ изпитния процес и посочени трите имена и специалността.

За кандидатите в специалност “Фотография” изпита приключва в 12.00 часа.
Същите трябва да изпратят 10 (десет) броя фотографии (формат jpg) до 13.00 часа.

 • За специалностите "Стенна живопис" и "Дизайн на облеклото", които провеждат първия етап от изпита, включващ рисуване на човешка фигура/полуфигура:

Ще бъдат предложени няколко фотографии на заснет модел от различни гледни точки на сайт, подаден от Академията. В рамките на осем часа, кандидатите трябва да реализират своите рисунки по свой избор на гледна точка и при осигурени от самите тях условия и материали. Спазват се изискванията, обявени в Справочника за кандидат-студенти за всяка една специалност. Изпитът ще започне с предоставяне на снимков материал на модела в 8.00 ч. и ще завърши в 16.00 ч.
Изпитният процес трябва да бъде документиран от кандидатите с видео материал, в който е ясно видим кандидата, работния процес и създаваната творба. Документирането ще бъде осъществено като Таймлапс видео, записано със смартфон или таблет от безплатното приложение "Lapse it", подробни настройки ще бъдат изпратени на кандидатите на посочения от тях имейл за контакт.

След приключване на работата, от кандидатите се изисква да заснемат изпитната си творба (формат jpg) с възможно най-добро качество и до 16.30 ч. на същия ден да я изпратят на poii.model@artacademyplovdiv.com, заедно с видеозаписът, документиращ изпитния процес и посочени трите имена и специалността.

Изпитни работи, изпратени след посочените срокове не се разглеждат от комисията.

Дата на изпита: 22. 05. 2020 г.

Втори етап

Допуснатите до втори етап кандидат-студенти ще бъдат уведомени чрез имейл за времето на явяване на втори етап, който ще се проведе 23 май. Същите трябва да подготвят и изпратят в електронен вариант (формат jpg) своите порт-фолиа, според специфичните изисквания за всяка една специалност, обявени в Справочника за кандидат-студенти, както следва:

 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
  Събеседване по създадената от кандидата фигурална композиция и портфолио от авторски работи в сферата на рисунката, живописта, графиката и скулптурата;
 • Сценография
  Представяне на най-малко 10 авторски работи - рисунки, живопис, графика, видео, дигитални рисунки и др. и събеседване с кандидата за неговите интереси, обща и художествена култура;
 • Графичен дизайн и фотография
  Представяне на фотографско портфолио, включващо 20 броя фотографии с размер 15х20 см. от жанровете портрет, пейзаж, натюрморт, и репортаж (по 5 бр. от жанр). Представяне на авторски работи - рисунки, илюстрации, графични проекти и др. и събеседване с кандидата за неговите интереси, обща и художествена култура;
 • Фотография
  Представяне на фотографско портфолио, включващо 20 броя фотографии с размер 15х20 см. от жанровете портрет, пейзаж, натюрморт и репортаж (по 5 бр. от жанр). Представяне и на една фотографска серия от 10 бр. фотографии на свободна тема и събеседване с кандидата за неговата обща и фотографска култура и мотивация. За авторството на творбите кандидатът подписва декларация по образец;
 • Стенна живопис
  Представяне на най-малко 5 авторски творби или портфолио с репродукции и събеседване с кандидата за неговите интереси, обща и художествена култура;
 • Дизайн на облеклото
  Представяне на портфолио от 5 композиции в цвят на тема „Сезони”, авторски произведения, рисунки, скици, проекти и др. и събеседване върху познанията на кандидата в областта на модния дизайн и визуалните изкуства.

Те трябва да са придружени от трите имена и специалността. Изпращането на материалите трябва да стане до 10.00 ч. в деня на изпита 23 май. Събеседването ще започне от 11.00 ч. на същия ден по предварително изготвен часови график за всеки кандидат.

Материали, изпратени след посочения срок не се разглеждат от комисията.
Порт-фолиата могат да се изпратят и по-рано – с или след подаване на Заявленията за кандидатстване.

Събеседването ще бъде осъществено чрез видео-връзка в реално време. За целта кандидатът трябва да разполага с интернет свързаност, камера (уеб камера или смартфон) и микрофон със слушалки (или колонки) за комуникация.
Дата на изпита: 23. 05. 2020 г.

Забележка: Предварителният изпит не изключва възможността кандидат-студентите да кандидатстват и на редовната изпитна сесия през месец Юли. При балообразуването, ще се вземе предвид по-високият бал.

Формиране на оценката/бала и класиране на кандидат-студентите:
от сбора на оценките от двата етапа. Кандидати получили оценка, по-ниска от Добър (3.50) на първи етап, отпадат от конкурсния изпит. Кандидати с общ бал по-нисък от 7 не участват в класирането.

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност. Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка.