Дирижиране на народни състави

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “диригент на народни състави”;

степен “магистър” – редовно (1 години), като успешно завършилите получават квалификацията “диригент на народни състави”;

степен “магистър” – редовно (1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “диригент на народни състави”.


Специалността „Дирижиране на народни състави” е разкрита през 1986 година, първоначално под името "Ръководство на народни състави". Обучението се провежда само в магистърска образователно-квалификационна степен. Учебният план обхваща богата палитра от дисциплини, разпределени в три модула: „задължителни”, „избираеми” и „факултативни”.

Всеки студент има право на избор в границите на последните два модула (и особено измежду многото дисциплини на втория), с което получава възможност да внесе сериозни индивидуални акценти в своето образование в зависимост от специалните си интереси.

Завършилите специалността придобиват широк клас квалификации, които им позволяват да изпълняват разнообразни творчески и педагогически функции, както и да заемат управленски постове.

В специалността „Дирижиране на народни състави” студентите преминават сериозен курс на обучение по цикъл музикално-теоретични и музикално исторически дисциплини.

Освен това те изучават и дисциплини като:

  • дирижиране на народен хор от клавир;
  • дирижиране на народен оркестър от клавир;
  • дирижиране на народен хор и на народен оркестър.

Преминават и през диригентска практика в реномирани държавни или любителски фолклорни ансамбли.

Заедно с това изучават и:

  • народно пеене или инструмент;
  • задължително пиано;
  • камерна музика (вокални ансамбли);
  • свирене в народен оркестър;
  • пеене в народен хор;
  • история на народното изпълнителско изкуство;
  • обработка и оркестрация за народни състави.

Могат да изучават и дисциплини като: композиция, събиране и дешифриране на музикален фолклор. Паралелно с това студентите преминават обучение и по цикъл педагогико-психологически дисциплини. предвидена е възможност за обучение и по дисциплини с общонаучен характер като: история на изобразителното изкуство, артмениджмънд и др.