Фотография

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовна (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “фотограф”;

степен “магистър” - редовна (1 и 1,5 години) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по фотография”.