Графичен дизайн

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовна (1 година), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по графичен дизайн”.

степен “магистър” - редовна (1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по графичен дизайн”.