Изпълнителско изкуство (българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инструмент)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 година), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид инструмент)”.