Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, китара, арфа, безпедална (келтска) арфа, флейта, обой, кларинет, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, акордеон, ударни инструменти, класическо пеене.

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “изпълнител и преподавател по (вид класически инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър” по същата специалност, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид класически инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след придобиване на степен “бакалавър” по специалност “Педагогика на обучението по музика”, със специален предмет класически инструмент или класическо пеене, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид класически инструмент или пеене)”.


Специалност “Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) дава фундаментална подготовка в областта на теорията и историята на музикалното изкуство и приоритетно развива уменията на студентите като изпълнители.

Студентите притежават обстойна информация за съвременните тенденции в музикално-изпълнителското изкуство, умеят да изграждат собствен художествен репертоарен план.

Студентите овладяват основни познания в областта на психологията, педагогиката и методиката на преподаване, с което разширяват възможностите си за професионална реализация.

Завършилите специалността могат да работят като:

  • Солист, камерен изпълнител или оркестрант (хорист);
  • Корепетитор;
  • Преподавател в музикална школа, средни музикални училища и висши училища по изкуствата;
  • Артист – изпълнител или педагог на свободна практика.