Костюм и мода

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 и 1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по костюм и мода”.