Музикално-сценична режисура

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “режисьор на музикално-сценични спектакли”.