Музикознание (теоретично музикознание, историческо музикознание, музикална естетика)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “музиколог” в съответния профил;

степен “магистър” – редовно (1,5 години) след степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “музиколог” в съответния профил.