Съвременни танцови техники

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно и задочно (1 година) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър хореограф - режисьор по съвременни танцови техники”.