Типография

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 година), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по типография”.