Заповеди, документи и списъци за стипендии


 

Заповед № РД-16-058/11.02.2019 год. за отпускане на стипендии за летен семестър на учебната 2018/2019 година.

 Списък на студентите класирани за стипендия - зимен семестър 2018/2019.

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.