УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР"
(редовно и задочно обучение)

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА     1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инстументи или класическо пеене)
1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народни инстументи или народно пеене)
1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)     1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ     1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ     1 и 2 курс     3 курс     4 курс

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО     1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

СЦЕНОГРАФИЯ     1 курс     2, 3 и 4 курс

ФОТОГРАФИЯ     1 курс     2 курс     3 курс

ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС     1 курс     2 курс     3 и 4 курс

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО (Балетна педагогика)     1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ     1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

ПЕДАГОГИГКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА     1 год.     1,5 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструменти или класическо пеене)
1 год.     1,5 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО(народни инструменти или народно пеене)
1 год.     1,5 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (българска народна музика с класически инстрмуент)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)     1 год.     1,5 год.

ДИРИЖИРАНЕ (хорово и оркестрово)     1,5 год.     2 год.

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ     1 год.     1,5 год.

КОМПОЗИЦИЯ     1,5 год.     2,5 год.

МЕДИЙНО МУЗИКАЛНО РЕДАКТОРСТВО

ТОНРЕЖИСУРА     1,5 год.     2 год.

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Етномузикознание)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Историческо музикознание)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Музикална естетика)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Теоретично музикознание - солфеж)

ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА МУЗИКА (Източно църковно пеене)

ТЕОРИЯ НА КЛАВИРНОТО ИЗКУСТВО

МУЗИКОТЕРАПИЯ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦОВИ ТЕХНИКИ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГРАФИКА     1,5 год.     2 год.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН     1 год.     1,5 год.

ФОТОГРАФИЯ     1 год.     1,5 год.

КОСТЮМ И МОДА     1 год.     1,5 год.

ЖИВОПИС

ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС     1 год.     1,5 год.

СКУЛПТУРА

ТИПОГРАФИЯ

МУТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

АРТМЕНИДЖМЪНТ

PR НА АРТОРГАНИЗАЦИИ

АНИМАТОР ИЗКУСТВО В ТУРИЗМА