График за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Редовна изпитна сесия 2018/2019.

Поправителна сесия 2018/2019.