Административни съобщения и документи

 

Стипендии на френското правителство септември/декември 2020

Уважаеми колеги,  
Имаме удоволствието да ви съобщим, че Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020.

Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт www.institutfrancais.bg


Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив за периода 2020-2030 година.


Конкурс за финансиране на проекти за научна или художествено-творческа дейност за 2021 г.

Формуляр за кандидатстване по проекти за научна или художествено-творческа дейност.

Заповед - утвърдени суми по проектите за 2021 г.


Административни услуги - таблица за попълване.


Предложение за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.


ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОРЕПЕТИТОРИ

Ръководство за работа с приложението.

Линкове към записите от проведеното по факултети онлай обучение за използване на приложението:

Факултет "Музикална педагогика" (17.05.2021)

Факултет "Музикален фолклор и хореография" (18.05.2021)

Факултет "Изобразителни изкуства" (19.05.2021)