Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Доклади на факултет "Музикален фолклор и хореография"

 

Доклад на факултета за извършени одити за 2018 г.

Доклад на факултета за извършени одити за 2016 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за периода 1 април - 31 декември 2019 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за периода 1 април 2018 - 1 април 2019 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2019/2020 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2017/2018 г.

Сравнителен анализ на специалности „Балетна педагогика“ в АМТИИ и „Педагогика балета“ в Российский институт театрального искусство (ГИТИС) – Москва.

Сравнителен анализ на специалности „Съвременни танцови техники“ в АМТИИ и „Современной хореографии и сценического танца“ в Российский институт театрального искусство (ГИТИС) – Москва.