Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Резултати от анкети и проучване на мнение на работодатели и потребители на кадри на АМТИИ.

 

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, проведено онлайн, месец юни 2020 г.

Oбобщени резултати от анкетата за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, проведено онлайн, месец юни 2020 г.

Анализ на обобщените резултати от анкети за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ - 2020 г.

Обобщени резултати от анкета за проучване на мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ - 2020 г.

Анализ на обобщените резултати от анкети за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ - 2017 г. (1)

Обобщени резултати от анкета за проучване на мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ - 2017 г. (1)

Анализ на обобщените резултати от анкети за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ - 2017 г. (2)

Обобщени резултати от анкета за проучване на мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ - 2017 г. (2)

Анализ на обобщените резултати от анкети за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ - 2016 г.

Обобщени резултати от анкета за проучване на мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ - 2016 г.

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на участниците и гостите на национална научна конфернеция „Пролетни научни четения 2016” относно провеждането на събитието.