Кандидатстудентска кампания 2021/2022

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
ОКС "Бакалавър", за учебната 2021/2022 г.

За специалностите:

  • Педагогика на обучението по музика
  • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
  • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
  • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

15 май 2021 год. - Изпит по Солфеж.
Изпитът ще се проведе по График, начало 10:30 часа


За специалностите:

  • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
  • Сценография
  • Графичен дизайн и фотография
  • Фотография
  • Дизайн на облеклото
  • Стенна живопис

14 май 2021 год. – Първи етап , начало 9:00 часа
16 май 2021 год. – Втори етап, по график