Кандидатстудентска кампания 2021/2022

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
за предварителни онлайн кандидатстудентски изпити ОКС "Бакалавър", за учебната 2021/2022 г.

документи се подават в периода: 10 - 12 май 2021 г. до 14:00 часа

Всички документи се сканират и изпращат в посочения срок, по електронен път на е-mail адрес:
amtii.ksk@artacademyplovdiv.com

Документи, изпратени след посочения срок не се входират!

Заявление за участие в предварителните онлайн кандидатстудентски изпити се входира, само ако е попълнено точно и четливо, и ако към него са приложени всички необходими документи.

Като потвърждение, че Заявлението ви е обработено, ще получите е-mail с вашия Входящ номер /проверете и в папка SPAM/. Ако не получите потвърждение в срок 13 май до 15:00 часа, свържете се с Учебен отдел на телефони:
032 601 444; 0877 716 152