Кандидатстудентска кампания 2023/2024

 

ГРАФИЦИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
ОКС "Бакалавър", за учебната 2023/2024 г.

 

За всички кандидати

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност.
Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка.
Моля, следете актуалната информация в сайта на Академията, относно условия и начин за подаване на документи и кандидатстване.


ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО     1 етап     2 етап

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ     1 етап     2 етап

ФОТОГРАФИЯ     1 етап     2 етап

СЦЕНОГРАФИЯ     1 етап     2 етап

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО     1 етап     2 етап

СТЕННА ЖИВОПИС     1 етап     2 етап

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)