Кандидатстудентска кампания 2023/2024

Актуална информация за кандидат-студентите

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - 2023 ГОДИНА

На 22 и 23 април 2023 година, АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив ще проведе предварителни онлайн кандидат-студентски изпити за ОКС “бакалавър“ по следните специалности:

  • Педагогика на обучението по музика
  • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
  • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
  • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
  • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
  • Сценография
  • Графичен дизайн и фотография
  • Фотография
  • Дизайн на облеклото
  • Стенна живопис

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност. Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените в месец юни срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка.

Индивидуалният бал от класирането в предварителните изпити е валиден при окончателната подредба след редовната кандидатстудентска кампания. Окончателният бал е базиран на „по-високата оценка“ при представянето на кандидата в предварителните и регулярните изпити. Той се оформя съгласно условията в Кандидатстудентския справочник.


За кандидат-студентите при Факултет “Изобразителни изкуства”

Кандидат-студенти от професионални художествени училища и кандидат-студенти от средните училища с профилирана подготовка по изобразително изкуство /профилирана подготовка в областта на графичния дизайн и рекламна графика за спец.“Графичен дизайн и фотография/ имат право да се явят само на II-ри етап. Същите трябва да посочат в заявлението дали ще се явяват на I-ви и II-ри етап, или само на II-ри етап от предварителните online кандидатстудентски изпити. В случай, че успехът от държавните изпити по съответната специалност е по-малко от (5.50), кандидат-студентът не участва в класирането и има възможност да се яви на редовните кандидатстудентски изпити.

Забележка: Предварителният изпит не изключва възможността кандидат-студентите да кандидатстват и на редовната изпитна сесия през месец Юли. При балообразуването, ще се вземе предвид по-високият бал.

За допълнителна информация
Учебен отдел:
032 601 444   |   032 601 454
0877 716 152   |   0885 218 736