Кандидатстудентска кампания 2024/2025

Актуална информация за кандидат-студентите

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - 2024 ГОДИНА

На 27 април 2024 година, АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив ще проведе предварителни онлайн кандидатстудентски изпити за ОКС “бакалавър“ по следните специалности:

  • Педагогика на обучението по музика
  • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
  • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
  • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност. Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените в месец Юни срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка.

Предварителният изпит не изключва възможността кандидат-студентите да кандидатстват и на редовната изпитна сесия през месец Юли. При балообразуването, ще се вземе предвид по-високият бал.

Индивидуалният бал от класирането в предварителните изпити е валиден при окончателната подредба след редовната кандидатстудентска кампания. Окончателният бал е базиран на „по-високата оценка“ при представянето на кандидата в предварителните и регулярните изпити. За посочените четири специалности балът се образува от утроената оценка от приемния изпит.


За кандидат-студентите при Факултет “Изобразителни изкуства”

Факултет "Изобразителни изкуства" няма да провежда предварителни изпити. (График на редовните изпити).

Кандидат-студенти от професионални художествени училища и кандидат-студенти от средните училища с профилирана подготовка по изобразително изкуство /профилирана подготовка в областта на графичния дизайн и рекламна графика за спец.“Графичен дизайн и фотография/ кандидатстват за I-ви етап с оценката получена от ДЗИ по професията (практическа част), с успех минимум 5.50 и се явяват само на II етап. По желание кандидатит-студентите могат да положат и изпит за I-ви етап, като при балообразуването се взима по-високата оценка.


За допълнителна информация
Учебен отдел:
032 601 444   |   032 601 454
0877 716 152   |   0885 218 736