Кандидатстудентска кампания 2024/2025

ТАКСИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
ОКС "Бакалавър", за учебната 2024/2025 г.

Кандидат-студентите внасят определената държавна такса за участие в конкурсните изпити, таксите се превеждат само по банков път.
Банкова сметка на АМТИИ.

Педагогика на обучението по музика – 40 лв.
Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) – 40 лв.
Изпълнителско изкуство (поп и джаз) – 40 лв.
Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене) – 40 лв.

При неявяване на изпит, заплатените от кандидат-студентите такси не се връщат.