Кандидатстудентска кампания 2024/2025

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА" - СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)

 

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ" - СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)