Кандидатстудентска кампания 2021/2022

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив организира предварителни онлайн кандидатстудентски изпити през месец май 2021 год.

На тази страница следете за актуализирана допълнителна информация и условия за участие.