Всички специалности в АМТИИ - Пловдив

по образователно-квалификационна степен и в азбучен ред

 

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър" (след средно образование)

ОКС "Магистър" (след бакалавър)

Аниматор изкуство в туризма

Артмениджмънт

Балетно изкуство (балетна педагогика или балетна режисура)

Българска народна хореография

Графика

Графичен дизайн

Дирижиране (хорово и оркестрово)

Дирижиране на народни състави

Живопис

Изпълнителско изкуство (българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инструмент)

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Композиция

Костюм и мода

Медийно музикално редакторство

Музикално-сценична режисура

Музикознание - Етномузикознание

Музикознание (Теоретично музикознание, Историческо музикознание, Музикална естетика)

Музикотерапия

Мултимедия и виртуална реалност

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по музика

Православна църковна музика (Византийско църковно пеене или Дирижиране на църковен хор)

Скулптура

Стенопис

Сценография

Съвременни танцови техники

Теория на клавирното изкуство

Типография

Тонрежисура

Фотография

Църковна живопис

PR на арторганизации