Департамент за езикова и специализирана подготовка

 

За департамента

Департаментът за езикова и специализирана подготовка (ДЕСП) е създаден в началото на учебната 2000/2001 година. Той обединява и ръководи формите за подготовка , придобиване на допълнителна и следдипломна квалификация и специализация в Академията, както и обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от предучилищното и училищно образование.

В него се провеждат курсове за специализирано обучение в областта на изкуствата и езиковата подготовка за български и чуждестранни граждани.

Директори от основаването до сега:

  • 2000-2004 г. – гл. ас. Русанка Филипова;
  • 2004-2012 г. – доц. д-р Татяна Гигова;
  • 2012 г. – акад. проф. д-р Любен Досев.