Васил Колев, Vasil Kolev

доц. д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

Катедра "Дизайн"

 

Преподавател по:

 • Управление на проекти;
 • Разработване и управление на проекти;
 • Културен туризъм.

Академична длъжност:

 • Асистент.

Основни изследователски интереси в областта на:

 • Управление на проекти;
 • Артмениджмънт.

Образование:

 • АМТИИ, магистър Артмениджмънт (2010).

Участие в национални и международни проекти:

 • Проект "Пролетни научни четения 2016" - ръководител;
 • проект „ART” към Фонд „Научни Изследвания“ на МОН 2017 - координатор.

По-важни публикации:

 • "Управлението на проекти като инструмент за развитие и финансиране на арт организациите" - сборник доклади "Мениджмънт и маркетинг в изкуството" (2015);
 • "Управленски рискове при разработването на проекти по структурните фондове на ЕС" - Годишник АМТИИ (2015);
 • "Финансиране на арторганизациите и ролята на артмениджъра"- сборник доклади "Мениджмънт и маркетинг в изкуството" (2016)

 

За контакт:

тел.:

e-mail: vasko_kolev@abv.bg