Vesela Kazashka, Весела Казашка

доц. д-р ВЕСЕЛА КАЗАШКА

катедра "Дизайн"

 

Преподава по:

 • Приобщаващо образование;
 • Финансово управление и контрол;
 • Европейски политики и програми в областта на изкуството.

Академична длъжност:

 • Доцент в професионално направление 8. 1 Теория на изкуството, специалност „Мениджмънт и проектно финансиране“;
 • Регистрация в НАЦИД https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/41956

Основни изследователски интереси:

 • Работа с деца със специални образователни потребности;
 • Проектно финансиране и финансово управление на проекти;
 • Политики и програми в областта на науката и изкуството.

Образование:

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – магистър „Български и руски език“ (1998);
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – магистър „Макроикономика“, специализация „Организация и управление на счетоводството“(2000);
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – магистър „Психология на управлението“ (2020);
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – доктор „Специална педагогика“(2014).

Участие в проекти:

 • Международна конференция на тема: „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата“, ПМНФО/21/ 11.10.16, МОН, Фонд „Научни изследвания“ Конкурс за финансиране на международни форуми, период: октомври 2017;
 • Артмениджмънт: Пловдив – нови тенденции и класически артистизъм (АРТ), ДМ 05/2/2016, МОН, Фонд „Научни изследвания“ Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени 2016, период на изпълнение: декември 2016 – декември 2018 година;
 • Researchers in the knowledge triangle’ — ‘K-TRIO 3’ (‘GA-818757 — K-TRIO 3 — H2020-MSCA-NIGHT-2018, ЕК, Програма Хоризонт 2020, Research Executive Agency, период май 2018 – декември 2019 година;
 • „Академични издания 2019“, финансираща организация: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“– Пловдив, период март – ноември 2019 година.

По-важни публикации:

 • Kazashka,V., (2012). Positive stigma to people with special educational needs, Jubilee Conference Collection, Thracian University, p. 258-264, Trakia Journal of Sciences, Bulgaria – Stara Zagora, ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online)
 • Kazashka V., Levterova D., Ruseva M., (2013). Positive stigma of the people with disabilities in the Czech Republic and Bulgaria, CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and education, p. 314- 322 , Czech Republic – Prague; DOI: http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v1.675, ISBN- 978-80-905536-1-3, ISSN – 1805-997X
 • Казашка, В., (2016), Финансиране и управление на научни и образователни проекти в областта на изкуството, Международна научнопрактическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”, АМТИИ 2017, ISBN-978-954-2693-20-2, стр.154-161
 • Kazashka V., Ruseva M., Kolev, V. (2018)ANALYSIS OF THE SPECIFIC PROFILE OF ART ORGANIZATIONS IN PLOVDIV, BULGARIA, CBU International conference – Innovations in Science and Education”, Prague 2018 https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1239
 • Kazashka V., Ruseva M., (2018)THE ATTITUDES OF STUDENTS IN BULGARIA AND THE CZECH REPUBLIC TOWARDS PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, CBU International conference – Innovations in Science and Education”, Prague 2018 https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1240
 • Федотенко, И., Казашка, В. (2018) „Образовательная среда современного университета в контексте рискологии“, Международна научна конференция „Университет XXI века: научное измерение“, ISBN – 978-5-6041454-4-9, Тула 2018
 • Kazashka V.,(2019) FINANCE MANAGEMENT IN ARTS ORGANIZATIONS IN BULGARIA, International conference – Innovations in Science and Education”, Prague 2019 https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC
 • Kazashka V., (2019) The Bulgarian folk dance in the context of the National identity in the global world, Arts Academy – Scientific journal, Kazakh National Academy of Choreography , ISSN 2523-4684, Index- 74863, p. 18-24.
 • Kazashka V. (2019) The „Live Skills” project – possibility for improving Digital and Management Skills in the professions of the Audiovisual and Life Performance Sector, Bucharest, Romania ISBN 978-973-0-29590-0, pp.116-119
 • Kazashka V. (2019) Incusive education through the arts, Russia, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University 

Членство в национални и международни организации:

 

 

 

 

За контакт:

тел.: +359 877160065

e-mail: vesela.kazashka@gmail.com