Катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Хонорувани преподаватели

 • д-р Мария Асенова Караиванова
 • д-р Тодор Стойков Стоев
 • проф. дпн Надежда Борисова Витанова
 • проф. д-р Даниела Тодорова Маркова
 • Лилия Георгиева Ахтарова
 • Еленка Кумчева – базов учител
 • Диана Райчинова
 • Светлин Янков Стайков
 • Гергана Жечева Люцканова – Петрова – базов учител
 • Мирослав Спиридонов Караделев – базов учител
 • Даниела Ангелова Попова – базов учител
 • Християна Владимирова Николова – базов учител
 • Кореп. Райна Светославова Петрова
 • Павел Атанасов Станев
 • Анастасия Баткова
 • Валентина Стоенчева – базов директор
 • Гергана Аврамова – базов директор
 • Димка Врачева – базов директор
 • Недка Василева-Петрова – базов директор
 • Тинка Ткачова – базов директор
 • Таня Николова – базов директор

Катедра "Музикална педагогика и дирижиране" е водеща в обучението на студентите от специалностите:

 • Педагогика на обучението по музика;
 • Дирижиране;
 • Медийно музикално редакторство;
 • Тонрежисура;
 • Музикотерапия.