Катедра "Пиано и акордеон"

Основите на специалността „Пиано“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ са положени през 1964г. –заедно със създаването на висшето музикално средище в гр. Пловдив. Като първи преподаватели в тогавашния филиал на Българската държавна консерватория са поканени големите български пианисти Георги Петров и Тодор Кювлиев. Заедно с това се поставя началото на дисциплината „Облигатно пиано“, която се преподава от Татеос Санджакян и Сона Къркеселян. Скоро след това към филиала са привлечени пианистите: Цветана Чифчиева, Георги Кънев и Цанка Андреева. Така в кратки срокове се оформя сериозна група от клавирни педагози, което довежда до формалното и обособяване в отделна катедра. Неин ръководител става Цветана Чифчиева. Студентите –пианисти получават своята квалификация в областта на Музикалната педагогия и се реализират като високо образовани преподаватели в началните и средни общообразователни училища и школите по изкуствата в цялата страна.

През 70-те години Катедрата дава начало на нови специалности: Акордеон, Клавирен съпровод, Методика и Педагогическа практика на обучението по пиано. Численият състав на педагозите бързо се увеличава. В нея преподават бележити музиканти като Анастас Славчев, Асен Кантарджиев, Роксана Богданова, Снежана Симеонова, Албена Димова, Арно Ховагимян , Ховсеп Калайджян, Валентина Гюлева, Татяна Гигова, Катя Василева и др. В лицето на Петър Маринов и Георги Митев се обособява и търпи високо развитие специалността „Акордеон“.

През 1991 г. е приет първият випуск на специалността“ Изпълнителско изкуство“. От този повратен момент Катедра „Пиано и акордеон“ обучава и възпитава млади и талантливи пианисти в областта на клавирното инструментално майсторство, интерпретацията и специализираната клавирна педагогика. За основаването и утвърждаването на Изпълнителския клас особена заслуга има проф. Георги Петров- по това време Ръководител на Катедра „Пиано и акордеон“. Със своята богата ерудиция, артистична и педагогическа дарба той оформя модерния професионален възглед за спецификата на клавирното образование в АМТИИ“ Проф. Асен Диамандиев“.

Днес в Катедра „Пиано и акордеон“ присъстват имената на утвърдените клавирни педагози: проф. д-р Ромео Смилков, доц. д-р Людмил Петков, доц. д-р Красимира Филева, доц. д-р Зорница Петрова, доц- д-.р Велислава Карагенова , доц. д-р Надежда Кузманова , доц. Малина Малинова, ас. Юлиана Мирчева, ас. Ангел Маринов. Всички те обучават младите музиканти от бакалавърска и магистърска степени на обучение в широк спектър от специалности: Пиано-основен инструмент, Пиано –задължителен инструмент, Акордеон, Орган, Клавесин, Камерна музика, Клавирен съпровод, Клавирни дуа, Методика и Педагогическа практика на обучението по пиано и др.