На основание Закона за защита на личните данни, класирането за студентски общежития ще бъде обявено само с факултетни номера.
За студенти първи курс, които не знаят факултетните си номера, информация може да получат на телефон: 0877 160 085

Списък на класираните на ІI-ро класиране за СО "Чайка № 2" за академичната 2020/2021 г.


Трите имена Специалност Факулт. № Курс
1 Заличено съгласно ЗЗЛД ПОМ 19110110 2
2 Заличено съгласно ЗЗЛД ПОИИ 17312110 4
3 Заличено съгласно ЗЗЛД ГДФ 19312411 2
4 Заличено съгласно ЗЗЛД ИИПД 18110318 3
5 Заличено съгласно ЗЗЛД ГДФ 18312425 3
6 Заличено съгласно ЗЗЛД Живопис 19376601 2