Студентски съвет АМТИИ - Пловдив

Заседания на Студентски съвет

 

Покана за заседание на Студентски съвет на 26.01.2022 г.от 13:00 часа.