Учебни планове

 

ПЕДАГОГИГКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА     1 г.     1,5 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструменти или класическо пеене)     1 г.     1,5 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО(народни инструменти или народно пеене)    1 г.     1,5 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (българска народна музика с класически инстрмуент)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)     1 г.     1,5 г

ДИРИЖИРАНЕ (хорово и оркестрово)     1,5 г.     2 г.

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ     1 г.     1,5 г.

КОМПОЗИЦИЯ     1,5 г.     2,5 г.

МЕДИЙНО МУЗИКАЛНО РЕДАКТОРСТВО

ТОНРЕЖИСУРА     1,5 г.     2 г.

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Етномузикознание)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Историческо музикознание)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Музикална естетика)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Теоретично музикознание - солфеж)

МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА

МУЗИКОТЕРАПИЯ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦОВИ ТЕХНИКИ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГРАФИКА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН     1 г.     1,5 г.

ФОТОГРАФИЯ     1 г.     1,5 г.

КОСТЮМ И МОДА

ЖИВОПИС

СТЕНОПИС

СКУЛПТУРА

СЦЕНОГРАФИЯ     1 г.    1,5 г.

МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ     1 г.    1,5 г.

АРТМЕНИДЖМЪНТ

PR НА АРТОРГАНИЗАЦИИ

АНИМАТОР ИЗКУСТВО В ТУРИЗМА

ДИРИЖИРАНЕ (хорово и оркестрово)

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ     1, 2 и 3 курс     4 курс     5 курс