Академично издание "АРТспектър"

 

АРТспектър бр. 55, октомври 2021.

АРТспектър бр. 54, април 2021.

АРТспектър бр. 53, декември 2020.

АРТспектър бр. 52, октомври 2020.

АРТспектър бр. 51, юли 2020.

АРТспектър бр. 50, ноември 2019.

АРТспектър бр. 49, юли 2019.

АРТспектър бр. 48, март 2019.

АРТспектър бр. 47, ноември 2018.

АРТспектър бр. 46, юли 2018.

АРТспектър бр. 45, март 2018.

АРТспектър бр. 44, ноември 2017.

АРТспектър бр. 43, юли 2017.

АРТспектър бр. 42, март 2017.

АРТспектър бр. 41, ноември 2016.

АРТспектър бр. 40, юли 2016.

АРТспектър бр. 39, март 2016.

АРТспектър бр. 38, декември 2015.

АРТспектър бр. 37, септември 2015.

АРТспектър бр. 36, юни 2015.

АРТспектър бр. 35, март 2015.