Кандидатстудентска кампания 2020/2021

Прием съгласно ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.

Кандидатстудентска кампания за приеманите в редовна форма на обучение студенти,
живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г.,
и студенти - граждани на Република Северна Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г.,
за учебната 2020 - 2021 година

  1. Кандидат-студентите полагат онлайн конкурсни изпити за съответните специалности, като изпитите се организират и провеждат от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив;
  2. Кандидатстудентските онлайн изпити ще се проведат на 10 септември 2020 г.;
  3. Кандидат-студентите подават Заявление за кандидатстване по образец.

Допълнителна информация за условията и начина на провеждане на кандидатстудентските онлайн изпити:
e-mail: uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
тел.: 032 601 444   GSM: 0877 716 152
КРАСИМИРА ИВАНОВА