Лого на програма Еразъм +

Програма "Еразъм +" - Текущи и реализирани проекти

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив работи успешно по следните ключови дейности:

КД 1:   (Висше образование КД103) Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование.

Списък на проекти, които АМТИИ Пловдив спечели:

2014 – 2021 Реализирани проекти
Година Проект Начало Край Реализиран бюджет
2014 2014-1-BG01-KA103-000063 1.6.2014 30.9.2015 21 164 евро
2015 2015-1-BG01-KA103-013770 1.6.2015 30.9.2016 38 000 евро
2016 2016-1-BG01-KA103-023037 1.6.2016 30.9.2017 36 132 евро
2017 2017-1-BG01-KA103-035513 1.6.2017 30.9.2018 32 204 евро
2018 2018-1-BG01-KA103-047067 1.6.2018 30.9.2019 55 917 евро
2019 2019-1-BG01-KA103-061299 1.6.2019 30.9.2020 34 528 евро
2020 2020-1-BG01-KA103-078243 1.6.2020 30.9.2022 30358 eвро
2021 – 2028 Текущи проекти
Година Проект Начало Край Одобрен бюджет
2022 2022-1-BG01-KA131-HED-000056204 01.06.2022 31.07.2024 53 372 евро
2023 2023-1-BG01-KA131-HED-0000126046 01.06.2023 31.07.2025 102 656 евро
2022 – 2028 Проекти, в които АМТИИ - Пловдив е партньор
Тип партньорство Проект Период Координатор Партньори Брой участници от АМТИИ
Смесена интензивна програма, Еразъм + „Глас и перкусии” / ‘Vox and Percussion’ (2022-1-PL01- KA131-HED- 000054544) март – май
2023 г.
Музикална Академия „Ст. Монюшко”, гр. Гданск, Полша

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, България;

Университет Любляна, Музикална Академия, Словения; Академия за изпълнителски изкуства, Чехия;

Асоцииран партньор: Музикално училище – Мюнстер, Германия

Един преподавател и трима студенти, съответно от 1-ви, 2-ри и 3-ти курс на Бакалавърска програма „Изпълнителско изкуство – Класическо пеене”
Младежки обмен, Еразъм + „Не спирайте музиката“ / ‘Don’t Stop The Music’ октомври 2023 г. Фондация Европейски Институт, Полша

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, България;

Турция; Гърция; Испания; Италия; Полша.

Един преподавател и четирима студенти.

КД 2:   Сътрудничество между организации и институции

Стратегическите партньорства в сферата на висшето образование, подкрепящи европейското сътрудничество между организации с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.

Списък на проекти, по които АМТИИ - Пловдив е партньор:

OECE - Opera and Early Childhood Education (2021 - 2023)

„Опера и ранно детско образование: изграждане на европейско самосъзнание чрез музика във времена на пандемия“

Това е международен двугодишен проект, който спечели финансиране по програма „Еразъм+“, и в който си партнират България, Италия и Испания, представени от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Държавна опера-Пловдив, Фондация Ópera de Oviedo, Университетът на Милано-Бикока и италианската оперна и концертна асоциация (AsLiCo) с фокус партньроство за обемн на добри практики.

Приоритетната цел на проекта е „постигане на социално включване и създаване на качествено образователно съдържание в предизвикателните времена на пандемия Covid-19“. Операта като европейска културна ценност и нейното влияние върху чувството за общностна принадлежност са в основата на избрания методологичен подход. Сред целите на проекта, който се осъществява в периода 2021 – 2023 г., са чрез опера да се стимулира вкус към качествена музика още в най-ранна детска възраст, да се подобри развитието на музикалните, когнитивните, психомоторните, езиковите и емоционалните компетенции на децата, както и да се насърчават и подкрепят родители в тяхната ключова роля за културното образование на децата им. Важна цел на проекта, който се координира от Университета в Овиедо, департамент „История на изкуството и музикознание“, е да се достигне и до деца в неравностойно положение и такива, които нямат лесен достъп до културно съдържание.

Работният процес включва разработване на образователна методика с видео уроци за запознаване с оперното изкуство на деца от 0 до 6 години, заедно с отделни видео ръководства за техните родители и предучилищните педагози. Проектът предвижда и създаването на няколко адаптирани оперни спектакъла за малката публика, които ангажират и приноса на музикални педагози и детски психолози.

Съвместната работа попроекта стартира с партньорска среща, порведена онлайн на 8 септември 2021 г. Втората партньорска среща е на живо, в периода 8 – 12 ноември 2021 г. в Университет Овиедно, а третата – в периода 5 – 8 март 2022 г. – в град Комо, Италия. Първото представление бе и в трите държави с премиери в края на 2021 г. и началото на 2022 г. Предвижда се да бъде създадено и мултиезично приложение, в което, под формата на игра, децата да навлизат в света на операта, да се запознават с композитори, да слушат известни арии и да могат да гледат адаптирани оперни спектакли.

Посете специално създадения сайт на проекта, в който има детайлна информация и линкове и материали (на български, английски, испански и италиански език), които може да изтеглите и използвате свободно.

Последвайте социалните профили на проекта за новини и детайли: Facebook & Instagram

Проектът „Опера и ранно детско образование: изграждане на европейско самосъзнание чрез музика във времена на пандемия“ е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на образованието (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPIE) носят отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.

Дейност по проект Еразъм+ Дейност по проект Еразъм+ Дейност по проект Еразъм+ Дейност по проект Еразъм+

 

За повече снимки от проекти по ЕРАЗЪМ + посете ГАЛЕРИЯ ЕРАЗЪМ+

 


За допълнителна информация:

ЕЛКА НЕДЕВА
Институционален координатор по програма Еразъм+
ст. №42 (Централна сграда. ет. 3)
тел: 032 601 474; 0885 218 748
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com