Сборници с доклади от конференции и семинари

 

 

2020

"Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"      Том 1      Том 2
(Международна научна конференция, Русе, 2020 г. )

Културен семинар "Непознатите" 2020.

2019

"Наука, образование и иновации в областта на изкуството"
(Международна научна конференция, Пловдив, 2019 г. )

"Управленски и маркетингови проблеми в изкуството"
(Шеста Международна научнопрактическа конференция, Пловдив, 2019)

2018

Културен семинар "Непознатите" 2018.

"Управленски и маркетингови проблеми в изкуството"
(Седма Международна научнопрактическа конференция, Пловдив, 2018)

2017

"Наука, образование и иновации в областта на изкуството"
(Международна научна конференция, Пловдив, 2017 г. )

2016

Културен семинар "Непознатите" 2016.