Катедра "Музикален фолклор"

Катедра „Музикален фолклор” е основана през 1972 г. от проф. Асен Диамандиев. Така се поставя началото на академичното обучение по музикално-фолклорни специалности. Ръководители на катедрата през годините са проф. Николай Стойков, проф. акад. Милчо Василев, проф. д-р Светла Станилова, а от началото на 2012 г. – проф. д-р Тодор Киров.

За своята творческа дейност катедрата е наградена с най-високото отличие на СБМТД "Кристално огърлие".

Преподавателският състав включва (щатни и хонорувани) изтъкнати изпълнители, преподаватели, композитори и изследователи на фолклорното богатство. Основната дейност на преподавателския състав се заключава в: издирване, съхраняване и развитие на българския музикален фолклор; обучение и възпитание на подрастващото поколение в духа на националните традиции; подготовка на високо квалифицирани кадри в областта на фолклорното изкуство.

Катедрата е една от водещите в АМТИИ, получила програмна акредитация и най-висока оценка. Дейността й е свързана и с работата на два представителни състава - носители на награда "Кристална лира" на СБМТД:

  • Академичен народен хор (Световен шампион и носител на Гран при за хорово пеене) с диригент проф. д-р Костадин Бураджиев;
  • Академичен народен оркестър с главен художествен ръководител проф. акад. Милчо Василев и диригент доц. д-р Владимир Владимиров.

Утвърждаването на катедра „Музикален фолклор” като главен център по изучаване на фолклорно изкуство провокира интереса и на много чуждестранни студенти.

Към катедрата има две специалности със статут на редовна акредитация:

  • “Изпълнителско изкуство (гъдулка, тамбура, гайда, кавал и народно пеене)”;
  • “Дирижиране на народни състави”.