Сборници и учебни помагала

 

Будителите на 21.век. Учителите като повелители на промяната.

Васил Колев - Палитра от пирински и огражденски носии.

Лилия Бабакова - Всекидневни неприятности, стратегии за справяне и удовлетвореност от живота през периода на стареенето.

София Русева - Структура и форма на хороводните народни песни от Северна България.