Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

Заверката на зимен семестър на уч. 2020/21 г. на всички студенти на които не е отказана такава от даден преподавател, ще се извърши служебно от Инспектор Учебен отдел.


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


Поради ограничения достъп до сградите на АМТИИ (виж заповед на Ректора), заявленията за допускане до държавен изпит, както и заявленията до Ректор и до Декан ще се подават онлайн.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.


Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Заявлението за допускане до държавен изпит се подава по поща или куриерска фирма за сметка на дипломанта, адресирано до:
АМТИИ “проф.Асен Диамандиев“ - гр. Пловдив
Ул. “Тодор Самодумов“ 2
инспектор Радиана Йовчева
тел: 032601444
Забележка: В заявлението трите имена и подписът са саморъчно изписани. Попълнените заявления се сканират и изпращат, придружени с 2 бр. снимки паспортен формат.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Всички студенти от специалностите
„Балетна педагогика” и
„Българска народна хореография“
от II, III и IV курс, които са с по-малко от 3 невзети изпита, трябва да се запишат за зимен семестър на учебната 2020/2021г. в Учебен отдел от 1 до 4 септември 2020 г., като представят:

  • Студентска книжка;
  • Документ за платена такса за зимен семестър на уч. 2020/2021 г.
Студентите явяващи се на поправителна и ликвидационна сесия, следва да се запишат за зимен семестър, с оставащи не повече от 3 невзети изпита, най-късно до 30.09.2020 г.

Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!!!

Разплащателна сметка на АМТИИ - Пловдив