Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОКС „БАКАЛАВЪР“, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ

 • Педагогика на обучението по музика
 • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
 • Изпълнителско изкуство (Поп и джаз)
 • Дирижиране
 • Графичен дизайн и фотография
 • Дизайн на облеклото
 • Фотография
 • Сценография
 • Стенна живопис
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство

ще бъдат записвани за зимен семестър на учебната 2022/2023 година от 14.09.2022 г. до 30.09.2022 година в Учебен отдел – стая № 23, ет.2

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОКС „БАКАЛАВЪР“, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ

 • Българска народна хореография
 • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
 • Дирижиране на народни състави

ще бъдат записвани за зимен семестър на учебната 2022/2023 година от 14.09.2022 г. до 30.09.2022 година в Учебен отдел – стая № 24, ет.2

 

Студенти с повече от 3 невзети изпита не могат да бъдат записани.

Незаписалите се в срок студенти, прекъсват обучението си!!!

Разплащателна сметка на АМТИИ - Пловдив.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
    1.  Документ за платена такса за зимен семестър на уч. 2022/2023 година
    2.  Студентска книжка

РАБОТНО ВРЕМЕ СЪС СТУДЕНТИ
10.00 – 12.00 ч.
14.00 – 16.00 ч.


ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: „БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА” и „БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ“

от 2, 3 и 4 курс, които са с по-малко от 3 невзети изпита, трябва да се запишат за зимен семестър на уч. 2022/2023 г. в учебен отдел – стая №24 от 31.08.2022 г. до 08.09.2022 г. като представят:

 • студентска книжка;
 • документ за платена такса за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

Студентите явяващи се на поправителна и ликвидационна сесия, следва да се запишат за зимен семестър, с оставащи не повече от 3 невзети изпита, най-късно до 30.09.2022 г.

Незаписалите се в срок студенти, прекъсват обучението си!!!

Разплащателна сметка на АМТИИ - Пловдив.


ЗА АБСОЛВЕНТИ - 2017/2018

Всички студенти от IV-ти курс – ОКС „Бакалавър” – учебна 2021/2022 г., трябва да подадат заявление (от копирния център) в Учебен отдел за допускане до Държавен изпит. Заявлението се подава с два броя снимки (паспортен формат 3.5x4.5см) след заверка на последния семестър и успешно полагане на всички семестриални изпити най-късно 10 дни преди датата на Държавен изпит!


СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ

С изменението на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове от 05.03.2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 30а, ал.1 и 2 от НПСОС от 01.05.2022 г. в студентски столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Персоналните стикери могат да бъдат получени от Стефан Костов - експерт, кабинет №36 в централна сграда.
Моля носете студентските си книжки!


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


ЗАЯВЛЕНИЯ (до Ректор, до Декан и за допускане до държавен изпит)

Заявление за Държавен изпит се подава в Учебен отдел, минимум 10 дни преди обявените графици за държавни изпити, за съответната учебна година.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.

Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Забележка: Към заявлението за държавен изпит се подават 2 бр. снимки паспортен формат.