Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

ЗА АБСОЛВЕНТИ - 2017/2018

Всички студенти от IV-ти курс – ОКС „Бакалавър” – учебна 2021/2022 г., трябва да подадат заявление (от копирния център) в Учебен отдел за допускане до Държавен изпит. Заявлението се подава с два броя снимки (паспортен формат 3.5x4.5см) след заверка на последния семестър и успешно полагане на всички семестриални изпити най-късно 10 дни преди датата на Държавен изпит!


За студентите от IV-ти редовен специалност “Педагогика на обучението по музика” учебна 2021/2022 г.
КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

проф. д-р Весела Гелева - 08.06.2022 г. от 09.00 – 10.30 ч. – ст. № 13 ЦС

доц. д-р Надежда Кузманова - 09.06.2022 г. от 09.30 – 11.00 ч. – ст. № 15 ЦС

проф. д-р Капка Солакова – онлайн /свържете се с преподавател за линк/


СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - "БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА"

Всички студенти задочно обучение, специалност "Балетна педагогика", ОКС "Бакалавър" трябва да се запишат за летен семестър на учебната 2021/2022 година от 4 до 10 юни 2022 г. в Учебен отдел, стая №24.

Необходими документи за записване

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2021/2022 г.

Студенти с повече от 3 невзети изпита не могат да бъдат записани.
Незаписалите се в срок студенти, прекъсват обучението си!

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.

За улеснение на студентите и с цел избягване струпването им пред Учебен отдел, книжките с платените такси могат да бъдат донесени от отговорника на курса.

Работно време със студенти
от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.


ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ

С изменението на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове от 05.03.2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 30а, ал.1 и 2 от НПСОС от 01.05.2022 г. в студентски столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Персоналните стикери могат да бъдат получени от Стефан Костов - експерт, кабинет №36 в централна сграда.
Моля носете студентските си книжки!


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


ЗАЯВЛЕНИЯ (до Ректор, до Декан и за допускане до държавен изпит)

Заявление за Държавен изпит се подава в Учебен отдел, минимум 10 дни преди обявените графици за държавни изпити, за съответната учебна година.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.

Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Забележка: Към заявлението за държавен изпит се подават 2 бр. снимки паспортен формат.