Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПОМ 4 курс, редовно обучение

проф. д-р Весела Гелева
05.06.2023 г. от 09.00 – 10.00 ч. – ст. № 13 ЦС

доц. д-р Надежда Кузманова
05.06.2023 г. от 10.00 – 12.00 ч. – ст. № 11 ЦС

При желание от страна на студентите, може да се осигурят и други преподаватели за консултация за държавен изпит.


проф. д-р Цветанка Коловска

Във връзка с провеждане на Държавен изпит - Комплексен писмен изпит (Методика на обучението по музика, Педагогика, Психология) на 05.06.2023 г, понеделник, от 14 ч., ст. №26 ЦС, проф. д-р Цветанка Коловска ще направи присъствена консултация.


ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2022/2023 (редовно и задочно обучение)

Редовно обучение:
След приключване на летен семестър уч. 2022/2023 г. (27.05.2023 г.) и взети подписи от преподавателите, студентите редовно обучение, следва да оставят книжките си до 07.06.2023 г. в Учебен отдел за заверка.

Специалности: ПОМ, ИИК, ИИПД, Дирижиране, ГДФ, ДО, Фотография, Сценография, СЖ
в Учебен отдел – стая № 23, ет.2.

Специалности: ИИФ, МКИ, ДНС и БНХ - в Учебен отдел – стая №24, ет. 2.

Задочно обучение:
След приключване на летен семестър уч. 2022/2023 г. (20.06.2023 г.) и взети подписи от преподавателите, студентите задочно обучение следва да оставят книжките си до 29.06.2023 г. в Учебен отдел за заверка.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА - ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Всички студенти задочно обучение, специалност „Балетна педагогика“ от І, II, III, IV курс, които са с по-малко от 3 невзети изпита, трябва да се запишат за летен семестър на уч.2022/2023 г. в Учебен отдел,стая №24 от 05.06.2023 г. до 09.06.2023 г. като представят:

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2022/2023 г.

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.

Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!

Работно време: 10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДА ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА:

Уважаеми студенти, вашият сертификат за получена награда може да вземете от Централна сграда – ул. „Тодор Самодумов“ №2, ет. 3, стая № 42.
Сертификатът е издаден на базата на договор NG-2022-12 22/07/2022 г. между НФК и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В случай, че желаете да получите и електронна грамота от НФК, Ви молим да попълните настоящия формуляр.
Сертификатът се предоставя единствено и само на хартиен носител.
Грамотата се изпраща, единствено и само, по ел. път на предоставен от вас електронен адрес.


СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ

С изменението на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове от 05.03.2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 30а, ал.1 и 2 от НПСОС от 01.05.2022 г. в студентски столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Персоналните стикери могат да бъдат получени от Стефан Костов - експерт, кабинет №36 в централна сграда.
Моля носете студентските си книжки!


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


ЗАЯВЛЕНИЯ (до Ректор, до Декан и за допускане до държавен изпит)

Заявление за Държавен изпит се подава в Учебен отдел, минимум 10 дни преди обявените графици за държавни изпити, за съответната учебна година.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.

Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Забележка: Към заявлението за държавен изпит се подават 2 бр. снимки паспортен формат.