Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. (ОКС "Магистър")

Всички студенти от ОКС „Магистър” ще бъдат записвани за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.от 02.10.до 06.10.2023 г. в Учебен отдел, стая №24, ет. 2

Документи за записване:

 1. Студентска книжка;
 2. Документ за платена такса за зимен семестър на уч. 2023/2024 г.

Новоприетите студенти за степен “магистър” (след придобита бакалавърска степен) представят при записването си следните документи:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти (по образец ,закупуват се на място)
 2. Четири снимки формат 3,5/4,5 см.
 3. Документ за самоличност, който след проверка се връща на кандидата
 4. Документ за заплатена семестриална такса.

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.

Работно време на Учебен отдел със студенти: 10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00


ЗАПИСВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. (ОКС "Бакалавър" редовно и задочно обучение)

За всички студенти

Документи за записване:

 1. Студентска книжка;
 2. Документ за платена такса за зимен семестър на уч. 2023/2024 г.

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.

Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!

Работно време на Учебен отдел със студенти: 10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Студенти с повече от 3 невзети изпита не могат да бъдат записани.

Всички студенти ОКС "Бакалавър", редовно обучение, специалности:

 • Българска народна хореография;
 • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене);
 • Дирижиране на народни състави;
 • Маркетинг и комуникации в изкуствата.

ще бъдат записвани за зимен семестър на учебната 2023/2024 година от 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в Учебен отдел – стая № 24, ет.2

Всички студенти ОКС "Бакалавър", редовно обучение, специалности:

 • Педагогика на обучението по музика;
 • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене);
 • Изпълнителско изкуство (поп и джаз);
 • Дирижиране;
 • Графичен дизайн и фотография;
 • Дизайн на облеклото;
 • Фотография;
 • Сценогрфия;
 • Стенна живопис;
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство.

ще бъдат записвани за зимен семестър на учебната 2023/2024 година от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в Учебен отдел – стая № 23, ет.2


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Всички студенти задочно обучение, специалности „Балетна педагогика” и „Българска народна хореография“ от 2, 3 и 4 курс, които са с по-малко от 3 невзети изпита, трябва да се запишат за зимен семестър на уч. 2023/2024г. от 31.08.2023 г. до 08.09.2023 г. в Учебен отдел – стая №24, ет. 2.

Студентите явяващи се на поправителна и ликвидационна сесия, следва да се запишат за зимен семестър, с оставащи не повече от 3 невзети изпита, най-късно до 30.09.2023 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (септември 2023)

ПОМ - Писмен изпит - 14.09 -09:00ч. 26ЦС

ПОМ - Дирижиране и анализ на песен - 16.09 - 08:30ч.-13ЦС

ПОМ - Урок по музика в клас - 20.09.23 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДА ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА:

Уважаеми студенти, вашият сертификат за получена награда може да вземете от Централна сграда – ул. „Тодор Самодумов“ №2, ет. 3, стая № 42.
Сертификатът е издаден на базата на договор NG-2022-12 22/07/2022 г. между НФК и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В случай, че желаете да получите и електронна грамота от НФК, Ви молим да попълните настоящия формуляр.
Сертификатът се предоставя единствено и само на хартиен носител.
Грамотата се изпраща, единствено и само, по ел. път на предоставен от вас електронен адрес.


СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ

С изменението на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове от 05.03.2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 30а, ал.1 и 2 от НПСОС от 01.05.2022 г. в студентски столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Персоналните стикери могат да бъдат получени от Стефан Костов - експерт, кабинет №36 в централна сграда.
Моля носете студентските си книжки!


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


ЗАЯВЛЕНИЯ (до Ректор, до Декан и за допускане до държавен изпит)

Заявление за Държавен изпит се подава в Учебен отдел, минимум 10 дни преди обявените графици за държавни изпити, за съответната учебна година.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.

Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Забележка: Към заявлението за държавен изпит се подават 2 бр. снимки паспортен формат.