Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

 

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ЗАПИСВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2021/2022

Всички студенти ОКС „Бакалавър“, редовно обучение от 2, 3 и 4 курс ще бъдат записвани за зимен семестър на учебната 2021/2022 година от 13.09.2021 г. до 24.09.2021 г.

За специалности ПОМ, ИИК, ИИПД, Дирижиране, ГДФ, ДО, Фотография, Сценография, СЖ -
в Учебен отдел – стая № 23, ет.2.

За специалности ИИФ, ДНС и БНХ - в Учебен отдел – стая №24, ет. 2

Необходими документи за записване

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за зимен семестър на уч. 2021/2022 г.

Работно време със студенти
от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

Студенти с повече от 3 невзети изпита не могат да бъдат записани.
Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - "БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА" и "БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ"

Всички студенти от факултет „Музикален фолклор и хореография“, специалности: „Балетна педагогика” и „Българска народна хореография“ от 2, 3 и 4 курс, които са с по-малко от 3 невзети изпита, трябва да се запишат за зимен семестър на уч. 2021/2022 г. в Учебен отдел – стая №24 от 02.09.2021 г. до 09.09.2021 г. Като представят:

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за зимен семестър на уч. 2021/2022 г.

Студентите явяващи се на поправителна и ликвидационна сесия, следва да се запишат за зимен семестър с оставащи не повече от 3 невзети изпита, най-късно до 30.09.2021 г.

Незаписалите се в срок студенти, ще  бъдат прекъснати!

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


Поради ограничения достъп до сградите на АМТИИ, заявленията за допускане до държавен изпит, както и заявленията до Ректор и до Декан ще се подават онлайн.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.


Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Заявлението за допускане до държавен изпит се подава по поща или куриерска фирма за сметка на дипломанта, адресирано до:
АМТИИ “проф.Асен Диамандиев“ - гр. Пловдив
Ул. “Тодор Самодумов“ 2
инспектор Радиана Йовчева
тел: 032601444
Забележка: В заявлението трите имена и подписът са саморъчно изписани. Попълнените заявления се сканират и изпращат, придружени с 2 бр. снимки паспортен формат.