КОНТАКТИ

Ръководство

 
Ректор
проф. д-р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК
e-mail: toni.nowak@artacademyplovdiv.com
Секретар
ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА
тел.: 032 601 441
e-mail: office@artacademyplovdiv.com
Заместник ректори
проф. д-р КОСТАДИН БУРАДЖИЕВ
учебна дейност
тел.: 032 601 463
e-mail: k.buradzhiev@artacademyplovdiv.com

проф. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА
научна и художественотворческа дейност
тел.: 032 601 443
e-mail: galina.lardeva@artacademyplovdiv.com

Помощник ректор
КОНСТАНТИН МЕЧЕВ
тел.: 032 601 473
e-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com
Декани
доц. д-р ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ
факултет "Музикална педагогика"
тел.: 032 601 462; 0888 803 179
e-mail: lyudmil.petkov@artacademyplovdiv.com

проф. д-р ДАНИЕЛА ДЖЕНЕВА
факултет "Музикален фолклор и хореография"
тел.: 032 601 447
e-mail: daniela.dzheneva@artacademyplovdiv.com

проф. д-р МЪГЪРДИЧ КАСАПЯН
факултет "Изобразителни изкуства"
тел.: 032 601 447
e-mail: magardich.kassapian@artacademyplovdiv.com

секретар
ХРИСТИНА ПАПАЗОВА
тел.: 032 601 452
e-mail: deans@artacademyplovdiv.com

Учебен отдел
 
Началник Учебен отдел
КОСТАДИНКА ЙОРДАНОВА
тел.: 032 601 446
e-mail: nachalnik_uo@artacademyplovdiv.com
Инспектори
e-mail: uchebenotdel@artacademyplovdiv.com

ОКС "Бакалвър:
КРАСИМИРА ИВАНОВА
РАДИАНА ЙОВЧЕВА
АНЕТА КОЛЕВА
тел.: 032 601 444
GSM: 0877 716 152

ОКС "Магистър" и административно обслужване на текущия студентски контрол:
ГЕРГИНА НЕДЕЛЧЕВА
тел.: 032 601 445

Департамент за езикова и специализирана подготовка
 
Директор
доц. д-р ГАЛЯ ПЕТРОВА-КИРКОВА
тел.: 032 601 464; 0885 218 732
e-mail: galia.kirkova@artacademyplovdiv.com
Инспектор учебна дейност
АТАНАСКА ШОПОВА
тел.: 032 601 464; 0885 218 750
e-mail: department@artacademyplovdiv.com
Финансов отдел
 
Главен счетоводител
ЛИЛИЯ ЦЕКОВА
тел.: 032 601 472
e-mail: lilia.tsekova@abv.bg
Заместник главен счетоводител
МАЯ КОЛЕВА
тел.: 032 601 472
e-mail: m.koleva.amtii@abv.bg
Счетоводител
ДИЯНА ПЕТРОВА
тел.: 032 601 468
e-mail: d.petrovaamtii@abv.bg
Финансов контрольор
ЕЛИ НАКОВА
тел.: 032 601 479
e-mail: ene1@abv.bg
Човешки ресурси
 
Експерт трудова заетост
РОСИЦА КИРОВА
тел.: 601 450
e-mail: amtii_kirova@abv.bg
Докторанти и академично израстване
 
Експерт обучение и квалификация
ТАТЯНА ДЖОНЕВА
тел.: 601 477
e-mail: tatyana.dzhoneva@artacademyplovdiv.com

ВИОЛЕТА ДИНЧЕВА
тел.: 601 477
e-mail: violeta.dincheva@artacademyplovdiv.com

Библиотека
 
Началник
ВЕСКА ПАВЛОВА
тел.: 601 457
e-mail: veska.pavlova@artacademyplovdiv.com
Библиотекари
МАРИЯ ДОНЧЕВА
ГЕОРГИ ШАМЛИЕВ
МИГЛЕНА БОЖИКОВА
тел.: 601 458
Работно време
от понеделник до петък: 8:30 - 17:00 часа
събота: 8:30 - 12:00 и 12:30 - 14:00 часа
Административно обслужване
 
Инспектор административно обслужване
МАРГАРИТА ВЪЛЧАНОВА
тел.: 601 456
e-mail: margarita.valchanova@artacademyplovdiv.com
Контролен съвет
 
Председател
доц. д-р РОСЛАНА МОРАВЕНОВА-СТАНЕВА
e-mail: roslana_moravenova@abv.bg
Заместник председател
доц. д-р ЗОРНИЦА ПЕТРОВА
e-mail: zornitsapetrova@yahoo.com
Членове
доц. д-р. ДИНКА ЯКИМОВА-КАСОБОВА
e-mail: dinka_yakimova@abv.bg

доц. д-р ГАЛЯ ПЕТРОВА-КИРКОВА
e-mail: galiakirkova@abv.bg

ИВАЙЛО МАДЖАРОВ
e-mail: ivaylo_madjarov94@abv.bg

Контролният съвет е избран от Общото събрание на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ на 20 декември 2019 година.

Съвет на настоятелите
 
Председател
СВЕТЛОЗАР ДРАГУШЕВ
e-mail: zarko@idimperial.com
Членове
РУМЕН ЦОНЕВ
e-mail: Rumen.Tsonev@kcm.bg

проф. МИЛЧО ВАСИЛЕВ
e-mail: milchovasilev@abv.bg

СВЕТЛОЗАР ЧАВДАРОВ
e-mail: nhg_lavrenov_plovdiv@abv.bg

проф. ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ
e-mail: terziev@skmat.com

НЕЛИ ПОПОВА
Представител на МОН
e-mail: terziev@skmat.com

БОГОМИЛ ГРОЗЕВ
Представител на община Пловдив
e-mail: stargrad@oldplovdiv.bg

ИВАЙЛО МАДЖАРОВ
Представител на Студентски съвет
e-mail: ivaylo_madjarov94@abv.bg