Ползване на студентски общежития

за желаещите да ползват студентски общежития през учебната 2021/2022 г.
към ССО ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ – „ЧАЙКА-2“
Линк към сайта на СО „Чайка-2“:  http://www.ssoead.com/obshtejitia-plovdiv.html


 


За допълнителна информация:
032 601 479 (9-17 ч.)
0877 160 085