Ползване на студентски общежития

за желаещите да ползват студентски общежития през учебната 2021/2022 г.
към ССО ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ – „ЧАЙКА-2“
Линк към сайта на СО „Чайка-2“:  http://www.ssoead.com/obshtejitia-plovdiv.html


КЛАСИРАНЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

Списък на класираните по право.

Списък на класираните на първо класиране.


!!! Физическото настаняване в СО "Чайка -2" ще се извършва в следната последователност.

  • 13.09.2021 г. ще се настаняват единствено студенти от първи курс;
  • 14.09.2021 г. и 15.09.2021 г. ще се настаняват всички останали студенти от втори, трети и четвърти курс

Необходими документи за настаняване в студентско общежитие – “Чайка” № 2
гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 32.

Документите се получават в следната последователност:

  1. Уверение от кабинета на учебен отдел за записан зимен семестър на учебната 2021 / 2022 г. – без уверението не се издава Настанителна заповед;
  2. Настанителна заповед – от кабинет № 36 на 13.09.2021 г., 14.09.2021 г. и 15.09.2021 г. (от 9.00 - 14.00 );
  3. Копие от личната страница на студ. книжка /не важи за първокурсници/;
  4. Адресна регистрация – издава се в „кметството” на ЖР „Тракия”, бул. „Освобождение” № 63;
  5. Три броя актуални снимки;
  6. Попълнен пакет документи, получен от домакина на общежитието;
  7. Документи за платени: - наем за месеци септември /44 лева/ и октомври /70 лева/; - семестриален депозит – 30 лв.; - депозит гаранция – 70 лв.. Общо около 214 лв. – от домакина на общежитието.

Физическото настаняване на класираните на І – во класиране студентите в СО ще се извършва на 13.09.2021 г., 14.09.2021 г. и 15.09.2021 г. в СО “Чайка” № 2, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 32.

Студенти не настанили се в посочения период без основателна причина губят право за настаняване н СО.

Всички студенти класирани за студентски общежития, за да се настанят е необходимо да са заплатили семестриална такса и да са записани за академичната 2021 / 2022 г.


За допълнителна информация:
032 601 479 (9-17 ч.)
0877 160 085