Разписание на учебните занятия. Летен семестър 2020/2021.

Моля, проверявайте редовно разписанието за настъпили промени!

Съгласно Заповед № РД-16-193 от 29.04.2021 г. учебните занятия се провеждат неприсъствено до 31.05.2021 г.


Моля всички студенти първи курс, избрали английски като чужд език, да се присъединят към Фейсбук група https://www.facebook.com/groups/830538641154215 - NewEnglish20/21 за по-добра организация на занятията.

ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Педагогика на обучението по музика

Изпълнителско изкуство (класически инструменти или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Дирижиране на народни състави

Дирижиране (хорово)

Българска народна хореография

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Графичен дизайн и фотография

Фотография

Дизайн на облеклото

Сценография

Стенна живопис

Църковна живопис

ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Аниматор изкуство в туризма

Артмениджмънт

Графика      1,5 г. 1 курс

Графичен дизайн      1,5 г. 1 курс

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)      1 г.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)      1 г.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)      1 г.      1,5 г. 1 курс

Фотография      1 г. 1 курс      1,5 г. 1 курс

Педагогика на обучението по изобразително изкуство      Живопис 1,5 г. 1 курс

Педагогика на обучението по музика      1 г.      1,5 г. 1 курс

Скулптура      1,5 г. 1 курс

Съвременни танцови техники

Тонрежисура      1 курс

PR на арторганизации

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Балетна педагогика и Балетна режисура (бакалавър и магистър)        съобщение за зписване

Българска народна хореография (бакалавър и магистър)