Разписание на учебните занятия. Зимен семестър 2021/2022.

Моля, проверявайте редовно разписанието за настъпили промени!

Учебните занятия се провеждат съгласно Заповед № РД-16-495 от 03.09.2021 г.
Формата за провеждане на учебните занятия ще бъде допълнително уточнена от преподавателя, на първата среща в двора на съответната сграда, по обявения график.


ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Педагогика на обучението по музика

Изпълнителско изкуство (класически инструменти или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Дирижиране на народни състави

Дирижиране (хорово)

Българска народна хореография

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Графичен дизайн и фотография

Фотография

Дизайн на облеклото

Сценография

Стенна живопис

ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Предстои публикуване на разписанията.

Аниматор изкуство в туризма

Артмениджмънт

Графика      1,5 г. 1 курс

Графичен дизайн      1,5 г. 1 курс

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)      1 г.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)      1 г.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)      1 г.      1,5 г. 1 курс

Фотография      1 г. 1 курс      1,5 г. 1 курс

Педагогика на обучението по изобразително изкуство      Живопис 1,5 г. 1 курс

Педагогика на обучението по музика      1 г.      1,5 г. 1 курс

Скулптура      1,5 г. 1 курс

Съвременни танцови техники

Тонрежисура      1 курс

PR на арторганизации

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Балетна педагогика и Балетна режисура (бакалавър и магистър)        съобщение за зписване

Българска народна хореография (бакалавър и магистър)