Разписание на учебните занятия. Зимен семестър 2020/2021.

Моля, проверявайте редовно разписанието за настъпили промени!

 

ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Педагогика на обучението по музика

Изпълнителско изкуство (класически инструменти или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Дирижиране на народни състави

Дирижиране (хорово)

Българска народна хореография

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Графичен дизайн и фотография

Фотография

Дизайн на облеклото

Сценография

Стенна живопис

Църковна живопис

ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Аниматор изкуство в туризма

Артмениджмънт

Графика      1,5 г. 1 курс

Графичен дизайн      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

Живопис      1,5 г. 2 курс

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)      1 г.      1,5 г. 2 курс

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)      1 г.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)      1 г.      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

Фотография      1 г.      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

Музикотерапия

Педагогика на обучението по изобразително изкуство      Живопис 1,5 г. 1 курс      Графика 1,5 г. 2 курс

Педагогика на обучението по музика      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

Скулптура      1,5 г. 1 курс

Сценография      1 г.

Мултимедия и виртуална реалност

Съвременни танцови техники

Тонрежисура      1 курс      2 курс

PR на арторганизации

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Всички занятия трябва да се осъществят онлайн съгласно Заповед РД-16-792 от 21.12.2020 г.

Балетна педагогика и Балетна режисура (бакалавър и магистър)

Българска народна хореография (бакалавър и магистър)