Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

пиано, акордеон, флейта, саксофон, електрическа китара, баскитара, контрабас, ударни инструменти, пеене.

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “изпълнител и преподавател по поп и джаз (съответния вид инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1 и 1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по поп и джаз (съответния вид инструмент или пеене)”.


Специалност “Изпълнителско изкуство (поп и джаз)" - дава фундаментална подготовка в областта на теорията и историята на музикалното изкуство и приоритетно развива основните изпълнителски умения на студентите по отношение на интонирането, звукоизвличането и тонообразуването. Овладяват се умения за изграждане на собствен художествен репертоарен план, както и за непосредствено общуване и въздействие върху публиката. Наред с това студентите получават подготовка в областта на педагогиката и психологията, методиката на обучение по съответния инструмент или пеене.

Завършилите специалността се реализират се като:

  • Солист, хорист, корепетитор в професионални състави – поп и джаз формации и ансамбли;
  • Преподавател в музикална школа, средни музикални училища и висши училища по изкуствата, в които се изучава поп и джаз изкуство;
  • Корепетитор;
  • Артист-изпълнител и педагог на свободна практика.

Изучавани дисицплини в ОКС "Бакалавър"

Теория на музикалните елементи | Солфеж 1, 2 | Хармония с аранжиране 1, 2 | Поп и джаз хармония | Теория на джаза | История и стилове в поп и джаз музиката | История на музиката 1, 2 | История на българската музика | Музикална естетика | Музикален фолклор | Специален инструмент (електрическа бас китара, електрическа китара, флейта, пиано, поп и джаз пеене, саксофон) | Поп и джаз формации | Пиано (задължителен инструмент) | Обща и възрастова психология | Педагогика | Методика на обучението | Физкултура | Педагогическа психология | Музикална психология и терапия | Приобщаващо образование | Класическа китара (за китаристи) | Дирижиране хор от клавир | Инструментознание | Импровизация и акомпанимент на пиано | Оркестрация | Английски език | История на изобразителното изкуство | Приложни компютърни програми