Такси за кандидатстване за учебната 2021/2022

 

ОКС "Бакалавър" и "Магистър" (след придобито средно образование):

  1. За явяване на кандидатстудентски изпити за учебната 2021/2022 г., се заплащат такси за първи изпит 30 лв. и 20 лв. за всеки следващ.
  2. Кандидат-студенти за две и повече специалности заплащат 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
  3. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от зрелостен изпит – 30 лв.

ОКС "Магистър" (след бакалавър):

    Кандидат-студентите от всички специалности заплащат такси, както следва:
  1. За разглеждане на документите от комисия, със или без събеседване такса 30 лв.

Такси за кандидатите (образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” (след придобито средно образование), които ще се явяват на редовните кандидатстудентски изпити

Българска народна хореография – I и II етап - 50 лв.

Балетна педагогика – I и II етап - 50 лв.

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) – 30 лв.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене) – 30 лв.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз) – 30 лв.

Дирижиране на народни състави – 30 лв.

Педагогика на обучението по музика – 30 лв.

Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство – 50 лв.

Графичен дизайн и фотография – I и II етап - 50 лв.

Дизайн на облеклото – I и II етап - 50 лв.

Фотография – I и II етап - 50 лв.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство – I и II етап - 50 лв.

Сценография – I и II етап - 50 лв.

Стенна живопис – I и II етап - 50 лв.

Таксата за кандидат-студентите, които участват в класиране и прием с оценка от диплома или предварителен изпит, е отбелязана в част "Забележка" към Декларацията за признаване на оценка за съответната специалност.

При неявяване на изпит, заплатените от кандидат-студентите такси не се връщат.

 

Семестриални такси