Актуални новини

 

Европейска нощ на учените 2021 - Програма


ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА УЧИЛИЩНА И ДЕТСКА ПEСЕН

До кокнкурса се допускат:

  • студенти /бакалаври и магистри/, всички специалности;
  • докторанти;
  • учители и музиканти, завършили висшето си образование най-късно преди 10 години.

Всичко за конкурса


III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО"

Тридневният научен форум ще се проведе от 28 до 30 октомври 2021 г. в град Пловдив на територията на Академията, но и с възможност за онлайн участие.
Конференцията ще бъде в три панела:
- теория, образование и мениджмънт;
- музикално и танцово изкуство;
- изобразително изкуство и дизайн.

Участието във форума е безплатно. Регистрация тук.


ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО ПОВОД МУЛТИЖАНРОВИЯ ПРОДУКТ "MADE AT THE ACADEMY"
състоял се на 8 и 9 юни 2021 г.

мултижанров продукт на творците от всички факултети и специалности на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив.

MADE AT THE ACADEMY

Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy, за първи път представят в цялост творческия потенциал на пловдивската Академия: класическа музика, джаз, танц, изобразителни изкуства и фолклор, представени на различни сцени и локации от студенти и преподаватели – водещи имена в българското съвременно изкуство.

  • 8 юни | 18.00 – Документална изложба „Архитектурното богатство на Академията“, Римски стадион
  • 8 юни | 20.00 – Академичен оперен театър – оперетата „Ба-та-клан“ на Жак Офенбах, Римски стадион
  • 9 юни | 18.00 – Годишна изложба на Факултет „Изобразителни изкуства“, Градска художествена галерия
  • 9 юни | 20.30 – Представителен концерт – Академията кани Пловдив, Античен театър (виж програма)

От 2021 г. Made At the Academy става част от културния календар на Община Пловдив като полифонично изграден мултижанров продукт на творците от всички факултети и специалности на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив.
Линк към събитието във Facebook.


ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА АМТИИ

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" получи от НАОА висока оценка (9.53) по програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки. Специалностите, попадащи в тази категория са "Педагогика на обучението по музика" и "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно обучение.


Афиш 13 конкурс Франц Шуберт - Русе

ХІII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "ФРАНЦ ШУБЕРТ"

Конкурсът ще се проведе в периода 19 - 23 ноември 2021 г. в град Русе.

Всичко за конкурса


КАМПАНИЯ "СТИПЕНДИИ ЗА ФРАНЦИЯ" 2021

Френският институт в България откри своята кампания «Стипендии за Франция» за 2021 година.
Тези стипендии се предоставят за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство както и за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
Повече информация можете да намерите тук, както и в сайта на Френския институт в България
http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/


ГОДИШНИК 2020 НА АМТИИ

От 15 октомври до 27 ноември 2020 г. тече срок за събиране на материали за Годишник 2020 на АМТИИ.
(подробна информация и технически изисквания за оформяне на статиите)


Във връзка с продължаващия интерес АМТИИ удължава срока за подаване на документи за прием в управленските магистратури "PR на арторганизации", "Артмениджмънт" и "Аниматор изкуство в туризма"- държавна поръчка и платена форма, до изчерпване на местата.
За информация: 032/ 601 445, Учебен отдел.


СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС
за изпълнение на творби от Й. С. Бах и композитори от епохата на Барока

Приклюи седмото издание на конкурса. На следния линк са публикувани присъдените награди.  (всичко за конкурса)


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АМТИИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАЩИТНА МАСКА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Защитна маска вариант 1

Защитна маска вариант 2


СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ АЛПБАХ”

В ход е процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на фондация „Европейски форум Алпбах” за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите”. Събитието ще се проведе в периода 19.08. – 26.08.2020 г. в Австрия.

За участие в програмата могат да кандидатстват студенти на АМТИИ „ Проф. Асен Диамандиев“- Пловдив на възраст между 18 и 30 години.

Подробна информация за програмата, изискванията за кандидатстване и размера на отпусканата стипендия е налична на уебсайта: https://www.alpbach.org/en/scholarships/.

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2020 г.


На 12.02.2020 за Ректор на АМТИИ с мандат 2020-2024 бе избрана проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.


ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА УЧИЛИЩНА И ДЕТСКА ПEСЕН

(резултати от конкурса)